Bezpečnostní opatření pro plynové sporáky

Česká Republika Not your country? Click here.
Bosch Siemens

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU plynové přípojky připojené na plynový sporák.
Žádáme majitele konkrétních plynových sporáků, aby se řídili následujícím bezpečnostním upozorněním.

Samostatný plynový sporák Samostatný plynový sporák

V České republice se toto bezpečnostní opatření týká volně stojících plynových sporáků: 2006 - 2011:Bosch Siemens

Za určitých okolností může dojít k úniku plynu a v mimořádně vzácných případech může hrozit nebezpečí výbuchu. Příčinou je možná vada plynové přípojky.

Aby se zabránilo případným rizikům, měl by majitel dotčeného spotřebiče vypnout přívod plynu a spotřebič by neměl používat, dokud nebude přípojka vyměněna.
BSH žádá majitele uvedených plynových sporáků, aby zjistili, zda je jejich spotřebič dotčen bezpečnostním opatřením. BSH nabízí všem majitelům dotčených spotřebičů zdarma výměnu přípojky certifikovaným servisním technikem. Výměna probíhá u vlastníka doma.
Omlouváme se za komplikace způsobené touto dobrovolnou bezpečnostní kampaní a děkujeme za pochopení a trpělivost. V případě potíží se zjišťováním, zda se problém týká i vašeho spotřebiče, nebo v případě dalších otázek nás prosím kontaktujte.

 1. To, zda se riziko týká i vašeho spotřebiče, zjistíte následovně:

  Pečlivě si prohlédněte spotřebič vyobrazený výše. Jestliže se podobá vašemu spotřebiči, zkontrolujte, zda je zařazen do této dobrovolné bezpečnostní kampaně.
  Poznamenejte si číslo modelu (E-Nr.) a čtyřmístné číslo šarže (FD) uvedené na typovém štítku spotřebiče (viz grafika níže).

  Samostatný plynový sporák

  Toto riziko se týká plynových sporáků.

  Samostatný plynový sporák
 2. Chcete-li zjistit, zda se riziko týká i vašeho spotřebiče, zadejte prosím odpovídající čísla do následujících polí.

Např.: HGV74W355A/01 (zadejte všechny znaky)
Např.: 8912
*Vaši e-mailovou adresu použijeme výhradně v souvislosti s tímto dobrovolným bezpečnostním opatřením, nikoli pro reklamní účely. Výsledek přezkoumání Vám zašleme ještě na uvedenou e-mailovou adresu.

Bezplatná servisní linka 800 100 642