Bezpečnostní opatření pro plynové sporáky

Česká Republika Not your country? Click here.

Informace o ochraně osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Společnost BSH Hausgeräte Service GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München (dále rovněž „my“ nebo „naše společnost“) jako provozovatel internetových stránek http://www.gascookingsafety.com (dále jen „Bezpečnostní opatření společnosti BSH v souvislosti s plynovými spotřebiči určenými pro vaření“) je správcem osobních údajů v souvislosti s nakládáním s osobními údaji uživatelů Bezpečnostních opatření společnosti BSH v souvislosti s plynovými spotřebiči určenými pro vaření.

Ochranu Vašich osobních údajů bereme vážně. Přijali jsme proto technická a organizační opatření zajišťující, že jak my, tak naši poskytovatelé služeb budou dodržovat předpisy z oblasti ochrany osobních údajů.

V následujícím textu Vám v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů poskytneme informace o druhu, rozsahu a účelu sběru, zpracování a použití údajů souvisejících s Vaším využíváním Bezpečnostních opatření společnosti BSH v souvislosti s plynovými spotřebiči určenými pro vaření.

2. Sběr a účel osobních údajů

Jaké informace, které se Vás týkají, budeme při Vašem přístupu k Bezpečnostním opatřením společnosti BSH v souvislosti s plynovými spotřebiči určenými pro vaření standardně evidovat? Odpověď naleznete v „Údajích o protokolech“ a „Pseudonymizovaných profilech uživatele při vyvolání Bezpečnostních opatření společnosti BSH v souvislosti s plynovými spotřebiči určenými pro vaření“.

Pokud se v souvislosti s naším dobrovolným bezpečnostním opatřením zaregistrujete, dotážeme se Vás na Vaše jméno a další osobní informace. Bližší informace naleznete v „Registraci k Bezpečnostním opatřením společnosti BSH v souvislosti s plynovými spotřebiči určenými pro vaření“.

Osobní údaje, které nám poskytnete, budeme používat a zpracovávat výhradně tak, abychom zjistili, zda-li je na Vašem domácím přístroji instalován příslušný adaptér a abychom Vám poskytli příslušné informace a servisní služby.

3. Údaje o protokolech (protokolových souborech)

V případě Vašeho přístupu k Bezpečnostním opatřením společnosti BSH v souvislosti s plynovými spotřebiči určenými pro vaření zašle Váš internetový prohlížeč z technických důvodů automaticky níže uvedené údaje (dále jen „Údaje o protokolech“) našemu serveru. Tyto údaje pak evidujeme v logovacích souborech:

Jedná se výhradně o informace, které neumožňují vysledování, resp. ztotožnění Vaší osoby. Poskytnutí těchto informací je z technického pohledu nezbytné, abychom Vám mohli správně zprostředkovat obsahy Vámi požadovaných internetových stránek a zpracování těchto dat je tak při používání internetových nabídek nevyhnutelné. Údaje o protokolech jsou vyhodnocovány výlučně ke statistickým účelům tak, abychom byli schopni optimalizovat naše internetové stránky a s nimi související technická zařízení a tyto údaje jsou následně smazány.

Údaje o protokolech jsou ukládány odděleně od jiných údajů, k jejichž sběru dochází v rámci využívání Bezpečnostních opatření společnosti BSH v souvislosti s plynovými spotřebiči určenými pro vaření (bližší informace naleznete níže v bodu 6.).

4. Cookies

Jako mnoho jiných internetových stránek používáme i my takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou přenášeny z internetového serveru na Váš pevný disk. Díky tomu získáme automaticky určité údaje jako např. IP adresu, informace o používaném prohlížeči, o provozním systému používaném na Vašem počítači a o Vašem internetovém připojení.

Soubory cookies naproti tomu nelze používat ke spouštění programů nebo k přenosu virů do počítače. Informace obsažené v souborech cookies Vám mohou např. usnadnit navigaci, umožnit správné zobrazení našich internetových stránek nebo je lze použít pro vyhodnocení používání internetových stránek.

V žádném případě však nesdělujeme námi shromážděné údaje třetím osobám a bez Vašeho souhlasu nevytvoříme propojení s Vašimi osobními údaji.

Naše internetové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů cookies. Internetové prohlížeče jsou zpravidla nastaveny tak, že akceptují soubory cookies. Kdykoliv však můžete v nastaveních Vašeho prohlížeče deaktivovat používání souborů cookies. V pomocných funkcích Vašeho internetového prohlížeče naleznete informace, jak lze příslušná nastavení změnit. Pokud však takové změny nastavení provedete a deaktivujete používání souborů cookies, je možné, že některé funkce našich internetových stránek budou v důsledku toho pro Vás nedostupné.

5. Pseudonymizované profily uživatele při vyvolání Bezpečnostních opatření společnosti BSH v souvislosti s plynovými spotřebiči určenými pro vaření

Abychom zjistili, jak dalece se dobrovolné bezpečnostní opatření ujalo na trhu, shromažďujeme pomocí souborů cookies a softwarových aplikací pro hlášení softwarových chyb (javascript) údaje o Vašich návštěvách internetových stránek. K tomuto sběru uživatelských dat a vytvoření uživatelského profilu dochází pseudonymně s použitím identifikačního kódu cookie.

Tyto profily uživatele vytváříme a ukládáme výhradně v pseudonymní formě a slučujeme je s informacemi, které neumožňují vysledování Vašeho jména nebo jiné ztotožnění Vaší osoby např. v souvislosti s Vaší e-mailovou adresou.

K registraci uživatelských dat a k vytvoření uživatelských profilů využíváme služeb Adobe Analytics společnosti Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irsko (dále jen „společnost Adobe“). Informace o Vašem využívání Bezpečnostních opatření společnosti BSH v souvislosti s plynovými spotřebiči určenými pro vaření z internetových stránek jsou přenášeny na servery společnosti Adobe, vyhodnocovány a nám sdělovány výhradně ve formě kumulovaných dat, která vyjadřují trendy obecného používání internetových stránek.

Jste oprávněni vyjádřit nesouhlas se shromažďováním Vašich uživatelských dat a s vytvořením pseudonymních uživatelských profilů (opt-out). Svůj nesouhlas můžete vyjádřit na internetových stránkách určených pro opt-out Adobe. Informace o funkci souborů cookies a možnosti opt-outu Adobe Analytics naleznete na: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

6. Registrace Bezpečnostních opatření společnosti BSH v souvislosti s plynovými spotřebiči určenými pro vaření

Při registraci za účelem přezkoumání Vašeho domácího spotřebiče v rámci dobrovolného bezpečnostního opatření shromažďujeme ohledně Vašeho domácího spotřebiče tyto údaje:

Dobrovolně nám můžete poskytnout další osobní údaje:

Pokud jste u nás zaregistrováni, přezkoumáme na základě zadaného modelu a výrobního čísla (batch) Vašeho domácího spotřebiče, zda-li je na Vašem domácím spotřebiči nainstalován příslušný adaptér, a budeme Vás následně informovat o výsledku našeho šetření. Pokud jste uvedli svou e-mailovou adresu, zašleme Vám výsledek našeho šetření e-mailem. E-mailem Vás budeme kromě toho informovat rovněž o dalších skutečnostech týkajících se příslušného adaptéru.

V některých zemích existuje možnost sjednat si návštěvu klientského servisu prostřednictvím internetu. Je-li klientský servis zajišťován některým z našich smluvních partnerů, poskytneme mu Vámi poskytnuté údaje za účelem provedení servisních služeb. Samozřejmostí je dodržení aktuálních ustanovení z oblasti ochrany osobních údajů.

Kromě toho Vám kdykoli sdělíme, jaké údaje týkající se Vaší osoby máme o Vás uloženy. Budete-li si to přát, tato data opravíme či vymažeme, ledaže to zákonná ustanovení o archivačních lhůtách neumožňují. Budete-li si přát nás v této souvislosti kontaktovat, využijte, prosím, kontaktní údaje uvedené v závěru této Informace o ochraně osobních údajů.

7. Odkazy na jiné internetové stránky

Naše internetová nabídka obsahuje hyperlinky na jiné webové stránky. Bohužel nedokážeme ovlivnit, zda-li provozovatelé těchto internetových stránek dodržují ustanovení předpisů z oblasti ochrany osobních údajů.

8. Právo na informaci a oprava, vymazání a blokace osobních údajů

Máte-li dotazy ohledně ochrany osobních údajů nebo chcete-li podat žádost o provedení opravy, blokace či vymazání Vašich osobních údajů, obraťte se, prosím, přímo na kontaktní osoby uvedené v závěru této Informace o ochraně osobních údajů.

9. Změna Informací o ochraně osobních údajů

K úpravě Informací o ochraně osobních údajů dochází, je-li to nezbytné, pro to, abychom Vás jejich prostřednictvím seznámili se změnami našich služeb souvisejícími s úpravami předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, např. při zavedení nových služeb nebo abychom vyhověli aktuálním právním požadavkům.

10. Kontaktní údaje

Budete-li mít dotazy ohledně ochrany osobních údajů, napište nám, prosím, e-mail nebo se obraťte přímo na našeho ombudsmana:

pan Thomas Barth
Chief Data Privacy Officer
Chief Information Security Officer
Datenschutz und Informationssicherheit
BSH Hausgeräte Service GmbH
Postfach 830101
D-81701 München

E-mail: <BSH-Dataprotection-InformationSecurity@bshg.com>

Informace o ochraně osobních údajů platí počínaje: 20. září 2016

Zpět na přehled