Οικειοθελές πρόγραμμα ασφαλείας

ΕΛΛΑΔΑ Not your country? Click here.

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

1. Αρμόδιος οργανισμός

Η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ, 17ο χλμ ΕΟ Αθηνών Λαμίας και Ποταμού 20, Κηφισιά (“Εμείς” στην παρούσα δήλωση), ως χειριστής αυτού του ιστότοπου http://www.gascookingsafety.com (“BSH Gas Cooking Safety”), είναι ο αρμόδιος οργανισμός για το χειρισμό προσωπικών δεδομένων των χρηστών των υπηρεσιών ενημέρωσης της BSH Gas Cooking Safety (“Εσείς”).

Η προστασία των δεδομένων σας αποτελεί σοβαρό ζήτημα για εμάς. Έχουμε λάβει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουμε την τήρηση των κανονισμών προστασίας δεδομένων από εμάς και τους προμηθευτές μας.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων, παρέχουμε ακολούθως πληροφορίες σχετικά με το είδος, την έκταση και το σκοπό της συλλογής, της επεξεργασίας και της χρήσης δεδομένων που λαμβάνονται κατά τη χρήση της BSH Gas Cooking Safety από πλευράς σας.

2. Συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Ενημέρωσης χωρίς αποκάλυψη της ταυτότητάς σας. Λεπτομέρειες για τις πληροφορίες που ούτως ή άλλως συγκεντρώνουμε κατά την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία Ενημέρωσης παρουσιάζονται ακολούθως, κάτω από το στοιχείο “Δεδομένα καταγραφής διακομιστή Web” και “Προφίλ χρήσης με ψευδώνυμα”.

Εάν εγγραφείτε στην οικειοθελή εκστρατεία ασφαλείας ζητούμε το όνομά σας και άλλες προσωπικές πληροφορίες. Βλέπε στοιχείο “Εγγραφή στο BSH Gas Cooking Safety”.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας διαθέτετε χρησιμοποιούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς για τους σκοπούς για τους οποίους μας τα διαθέσατε. Οι πληροφορίες που παρέχονται, για παράδειγμα, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, χρησιμοποιούνται από εμάς για την επεξεργασία του αιτήματός σας και για να σας παρέχουμε υπηρεσίες σχετικά με την οικιακή σας συσκευή.

3. Δεδομένα καταγραφής διακομιστή Web

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία Ενημέρωσης της BSH Gas Cooking Safety, ο περιηγητής ιστού σας έχει διαμορφωθεί τεχνικά έτσι ώστε να μεταδίδει αυτόματα στο διακομιστή Web μας τα ακόλουθα δεδομένα ("δεδομένα καταγραφής"), τα οποία στη συνέχεια συγκεντρώνουμε σε αρχεία καταγραφής:

Πρόκειται αμιγώς για πληροφορίες οι οποίες δεν επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για τεχνικούς λόγους, προκειμένου να σας παρέχουμε σωστά το περιεχόμενο που ζητήσατε, και η συλλογή τους αποτελεί μια αναπόφευκτη πτυχή της χρήσης των ιστότοπών μας.
Τα δεδομένα καταγραφής αναλύονται αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους, για τη βελτίωση του ιστότοπου και της τεχνολογίας στην οποία βασίζεται, και στη συνέχεια διαγράφονται.

Τα δεδομένα καταγραφής αποθηκεύονται ξεχωριστά από λοιπά δεδομένα (π.χ. τα δεδομένα που αναφέρονται στο Στοιχείο 6.), τα οποία συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της χρήσης της Υπηρεσίας Ενημέρωσης της BSH Gas Cooking Safety από πλευράς σας.

4. Cookies

Όπως και πολλοί άλλοι ιστότοποι, χρησιμοποιούμε "cookies”. Τα cookies είναι μικρού μεγέθους αρχεία κειμένου που μεταδίδονται από το διακομιστή μίας ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο σας. Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνουμε αυτόματα συγκεκριμένα δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP, ο περιηγητής που χρησιμοποιείται, το λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας και η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο.

Δεν είναι δυνατή η χρήση cookies για την εκτέλεση προγραμμάτων ή τη μετάδοση ιών στον υπολογιστή σας. Με τις πληροφορίες που περιέχονται στα cookies, μπορούμε να απλουστεύσουμε την πλοήγηση και να διευκολύνουμε τη σωστή προβολή των ιστότοπών μας.

Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Ασφαλώς, μπορείτε να προβάλλετε τον ιστότοπό μας χωρίς cookies. Οι περιηγητές διαδικτύου είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να δέχονται τα cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies οποιαδήποτε στιγμή από τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας. Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία βοήθειας του περιηγητή σας για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτών των ρυθμίσεων. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη, ότι εάν απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies, ενδέχεται κάποια περιεχόμενα του ιστότοπού μας να μην λειτουργούν.

5. Προφίλ χρήσης με ψευδώνυμα

Χρησιμοποιούμε cookies και pixels παρακολούθησης, προκειμένου να συγκεντρώσουμε δεδομένα που αφορούν στη χρήση της Υπηρεσίας Ενημέρωσης από πλευράς σας, για λόγους διείσδυσης στην αγορά σχετικά με την οικειοθελή εκστρατεία ασφαλείας που διενεργούμε. Η συγκέντρωση αυτών των δεδομένων χρήσης και η δημιουργία προφίλ χρήσης γίνεται σε ανώνυμη βάση μέσω της χρήσης ενός αναγνωριστικού cookie (cookie ID).

Δημιουργούμε και αποθηκεύουμε αυτά τα προφίλ χρήσης αποκλειστικά σε ανώνυμη μορφή και δεν τα συσχετίζουμε με το όνομά σας ή με οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση e-mail σας, που μπορεί να σας ταυτοποιήσουν.

 
Συγκεντρώνουμε δεδομένα χρήσης και δημιουργούμε προφίλ χρήσης με τη βοήθεια της υπηρεσίας Adobe Analytics της Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland ("Adobe"). Οι πληροφορίες που αφορούν στη χρήση της Υπηρεσίας Ενημέρωσης της BSH Gas Cooking Safety από πλευράς σας διαβιβάζονται σε διακομιστές στην Adobe, όπου αναλύονται και επιστρέφονται ως συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία αποκαλύπτουν τάσεις αναφορικά με τη γενικότερη χρήση του ιστότοπου.

Έχετε δικαίωμα να προβάλετε ένσταση στη συγκέντρωση των δεδομένων χρήσης σας και στη δημιουργία ενός τέτοιου ανώνυμου προφίλ χρήσης (εξαίρεση). Μπορείτε να δηλώσετε την έντασή σας στον αντίστοιχο ιστότοπο της Adobe. Για τη λειτουργία των cookies και τις δυνατότητες εξαίρεσης που παρέχει η υπηρεσία Adobe Analytics, παρακαλούμε ανατρέξτε στα επίσημα έγγραφα της Adobe στο ακόλουθο URL: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

6. Εγγραφή στο BSH Gas Cooking Safety

Κατά την εγγραφή σας για την οικιοθελή εκστρατεία ασφαλείας που διενεργούμε, συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την οικιακή σας συσκευή:

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής μπορείτε αν το επιθυμείτε να μας δώσετε τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία:

Αν έχετε εγγραφεί, θα σας ενημερώσουμε αν το εν λόγω εξάρτημα είναι εγκατεστημένο στην οικιακή σας συσκευή. Θα λάβετε το αποτέλεσμα επίσης μέσω e-mail αν μας έχετε δώσει τη διεύθυνση e-mail σας. Επιπλέον, θα σας ενημερώσουμε μέσω email σχετικά και με επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με το εν λόγω εξάρτημα.

Σε κάποιες χώρες, έχετε τη δυνατότητα να προγραμματίσετε online το ραντεβού για την επιδιόρθωση. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να μεταφέρουμε τα στοιχεία σας σε συνεργάτη που διενεργεί υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Φυσικά αυτή η μεταφορά διενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Επιπρόσθετα, μπορούμε να σας ενημερώσουμε οποιαδήποτε στιγμή για τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς. Κατόπιν αιτήματός σας, θα προβούμε στη διόρθωση ή τη διαγραφή πληροφοριών για εσάς που έχουμε στη διάθεσή μας, εξαιρουμένων περιπτώσεων που η διατήρηση αυτών των πληροφοριών για ορισμένο διάστημα προβλέπεται από το νόμο. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας αναφορικά με το θέμα αυτό, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος αυτής της Δήλωσης Απορρήτου.

7. Σύνδεσμοι με άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία Ενημέρωσης περιέχει συνδέσμους με άλλους ιστότοπους. Δεν έχουμε καμία απολύτως επιρροή στη συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση των χειριστών αυτών των ιστότοπων με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

8. Δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής και φραγής των δεδομένων

Παρακαλούμε, να απευθύνετε τυχόν ερωτήσεις αναφορικά με την προστασία δεδομένων ή αιτήσεις διόρθωσης, φραγής ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας άμεσα στα άτομα επικοινωνίας που καθορίζονται στις νομικές υποδείξεις του ιστότοπου.

9. Τροποποιήσεις αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων

Εφόσον χρειαστεί, αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων θα τροποποιηθεί προκειμένου να γνωστοποιηθούν τυχόν αλλαγές στις υπηρεσίες μας που επηρεάζουν την προστασία δεδομένων, π.χ. σε περίπτωση εισαγωγής νέων υπηρεσιών ή για συμμόρφωση με τις τρέχουσες νομικές απαιτήσεις.

10. Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων, παρακαλούμε στείλτε μας e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail:

Mr. Thomas Barth
Chief Data Privacy Officer
Chief Information Security Officer
Data Protection and Information Security
BSH Hausgeräte Service GmbH
Postfach 830101
D-81701 Munich

E-mail: <BSH-Dataprotection-InformationSecurity@bshg.com>

Ημερομηνία ισχύος της παραπάνω Δήλωσης Απορρήτου: 20 Σεπτεμβρίου 2016.

Επιστροφή στην επισκόπηση